Vi gjør oppmerksom på at Advokatfirmaet Stiegler har omdannet fra ANS til AS.

Det nye Advokatfirma Stiegler AS bærer med seg alle rettigheter og plikter fra Advokatfirma Stiegler ANS.

Fra og med 1. juli 2017 er vårt organisasjonsnummer 919177519.

Adressene er de samme som før.