Artikler

Ny lov for statsansatte: statsansatteloven

1. juli 2017 ble tjenestemannsloven erstattet av statsansatteloven. Loven ble vedtatt den 15. juni 2017 og følger opp et lovutvalg hvor hovedsammenslutningene i staten (LO,UNIO,YS og Akademikerne) har vært representert i tillegg til arbeidsgiversiden i staten. Loven...

les mer

Eurojuris informerer

Eurojuris Norge utgir «Eurojuris Informerer», en artikkelserie hvor våre advokater presenterer aktuelle rettsområder. Publikasjonene legges ut fortløpende. Ta kontakt med oss om du ønsker hefter i trykt form.

les mer

Endringer i arbeidsmiljøloven

Den 1. juli 2015 trådte nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven i kraft. Les mer om de viktigste endringene her. Den viktigste endringen er trolig den utvidede adgangen til å ansette midlertidig. Det er også kommet nye bestemmelser som myker opp arbeidstidsbestemmelsene....

les mer

Ekspropriasjon fra landbrukseiendom

Jeg skal i det følgende si litt om grunnlaget for ekspropriasjon og hovedreglene om erstatningsutmålingen ved ekspropriasjonsinngrep i landbrukseiendommer. Formål og hjemmelsgrunnlag For å gjennomføre ekspropriasjon av privat eiendom kreves klar lovhjemmel og vedtak...

les mer

Utbyggingsavtaler etter plan- og bygningsloven

Ordet utbyggingsavtale brukes om forskjellige avtaletyper og med ulike aktører, -f.eks avtale mellom grunneier og feltutbygger om rett til utbygging og betingelsene for dette, eller avtaler mellom kommune og en utbygger eller grunneier om gjennomføring av en vedtatt...

les mer

PRIVAT ELLER OFFENTLIG SKIFTE?

Advokatfirma Stiegler har bistått i arverettslige spørsmål siden firmaet ble etablert i 1889, og har mange dyktige medarbeidere innenfor dette rettsområdet. Vi får ofte spørsmål om hvilken skifteform det er som er mest fornuftig. Skal vi velge privat eller offentlig...

les mer

Rettsforholdet mellom samboere

Advokatfirma Stiegler har i en årrekke bistått i tvister om økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd mellom ektefeller og samboere. Sett i lys av den gradvise økningen i antall personer som lever i samboerskap, får vi stadig spørsmål om hvordan rettsforholdet mellom...

les mer

AVKORTING I ARV

Avkorting i arv fremstår i arveoppgjør tilsynelatende som en øvelse i selvfølgeligheter: Naturligvis skal det tas hensyn til tidligere ytelser fra foreldre til barn ved det endelige arveoppgjør. Har den ene fått mer enn de andre, får han tilsvarende mindre senere. Men...

les mer

logo-svart-hvit

 

Advokatfirma Stiegler AS

Chr. Michelsensgate 2A | Postboks 1124 | 5809 Bergen
Telefon: +47 55 21 54 00 | Fax: +47 55 21 54 25 | bergen@stiegler.no

Org. nr. NO 919177519 | Tilsluttet Eurojuris Norge / Eurojuris International
Medlemmer av Den Norske Advokatforening