Konflikthåndtering på arbeidsplassen

HR Frokost fokuserer denne gangen på samspillet mellom jus, psykolog og mulige verktøy når arbeidsgivere må forsøke å løse opp i arbeidskonflikter. Vi ser blant annet nærmere på:

  • Når og hvordan arbeidsgiver bør gripe inn i arbeidskonflikter.
  • Mekling som verktøy og metode for å løse arbeidskonflikter.

Praktisk informasjon

Tid og sted

Dato: Onsdag 23.03.2022
Tidspunkt: 0930 - 1045

Frokost fra 09:00, faglig program fra 0930- 10:45

Sted: Fortunen 1, 5013 Bergen / digitalt via Zoom

Praktisk gjennomføring
  • Gjennomføring i henhold til gjeldende smittevernregler
  • Maks antall deltakere fysisk gitt dagens smittevernregler:  25 personer
  • Du kan sende inn spørsmål i forkant til it@stiegler.no