Eurojuris Norge har inngått en samarbeidsavtale med If, som er Nordens ledende forsikringsselskap. Avtalen innebærer at Ifs kunder med rettshjelpsforsikring får tilbud om rabattert advokatbistand fra våre 185 advokater, som er fordelt på kontorer over hele landet. Rettshjelpsforsikringen er en del av kundenes villa-, hjem-, hytte-, bil- og båtforsikring, og dekker utgifter til advokatbistand i en rekke nærmere spesifiserte tvister.

Eurojuris Norge er stolte og glade over å ha blitt valgt som henvisningspartner og ser frem til samarbeidet med If og Ifs kunder.

Les mer om samarbeidet her: http://www.eurojuris.no/nb/node/43908