Samarbeidsavtaler med NHO og If Skadeforsikring

Stiegler er medlem i advokatnettverket Eurojuris Norge, som har inngått samarbeidsavtaler med NHO og If Skadeforsikring.

Samarbeidsavtale med NHO

Samarbeidsavtalen mellom Eurojuris Norge og NHO sikrer NHOs medlemsbedrifter prioritert tilgang på forretningsjuridisk bistand av høy kvalitet til rabattert pris.

Eurojuris Norge tilbyr NHO-medlemmer: 
  • Advokattjenester av høy kvalitet
  • En times gratis førstekonsultasjon
  • 15 % rabatt på gjeldende priser
  • Eget NHO-telefonnummer
  • Topp prioritet og 24 timers responstid.

NHO-medlemmer kan ta kontakt direkte med Stiegler på e-post eller ved å bruke kontaktskjemaet vårt. 

NHO-medlemmer kan også kontakte Eurojuris på telefonnummer 800 32 500 eller nho@eurojuris.no

logo_nho
 
 
Les mer på Eurojuris Norge sin hjemmeside: 

Eurojuris Norge - Samarbeidsavtaler

Les mer på NHOs hjemmeside:

NHO - Rabatt på tjenester fra Eurojuris

Samarbeidsavtale med If

If Skadeforsikring har inngått en samarbeidsavtale med Eurojuris Norge. Avtalen sikrer Ifs privatkunder god kvalitet, hurtig saksbehandling og rimeligere priser når de trenger juridisk bistand i rettshjelpssaker.

Rettshjelpsforsikring inngår i villa-, hjem-, hytte-, bil- og båtforsikring, og forsikringen dekker utgifter til advokatbistand for en rekke nærmere spesifiserte tvister. Eksempler på tvister som kan dekkes av forsikringen, vil være kjøp og salg av bolig, eiendomstvister, nabotvister, tvist med håndverkere m.m. Noen tvister er i utgangspunktet unntatt fra dekning, som straffesaker, arbeidstvister og familiesaker.

Utgiftene skal dekkes av selskapet som har forsikringen på tvistetidspunktet, og skade må meldes senest innen ett år etter at tvist oppstod og advokat er engasjert. Vi vet først om dine utgifter til advokatbistand vil dekkes etter at If har behandlet søknad om bruk av rettshjelpsforsikring.

Du kan selv velge hvilken advokat du ønsker å bruke, men samarbeidsavtalen mellom If og Eurojuris Norge vil sikre deg advokatbistand med god kvalitet og høy servicegrad til en gunstig pris (15 % rabatt på ordinære timesatser).

If kunder kan ta kontakt direkte med Stiegler på e-post eller ved å bruke kontaktskjemaet vårt. 

IF

If-kunder kan også kontakte Eurojuris Norge på telefonnummer 990 72 400 eller e-post

Les mer på Eurojuris Norge sin hjemmeside: 

Eurojuris Norge - Samarbeidsavtaler

Les mer på If sin hjemmeside:

If privat - skade/rettshjelp