Omstilling og nedbemanning

Krevende tider stiller krav til virksomheters omstillingsevne. Noen ser seg også nødt til å kutte i antall årsverk for å sette riktig organisasjon for fremtiden, og atter andre blir tvunget inn i en nedbemanningsprosess for å sikre videre drift. 

 HR Frokost arrangeres i Bergen  i samarbeid mellom Stiegler Advokatfirma og  Virke Advokatene. 

VI kommer til å ha særlig fokus på:

• Planleggingsfasen, kloke grep og formelle rammer

• Informasjon- og drøftingsplikten på kollektivt nivå

• Utvelgelsen av overtallige medarbeidere

Du kan sende inn spørsmål i forkant av arrangementet som vi enten vil besvare under innlegget eller individuelt i etterkant. Spørsmål kan sendes til it@stiegler.no. 

Praktisk informasjon

Tid og sted

Dato: Torsdag 17. november 2022
Tidspunkt: 0900 - 1015

Frokost fra 08:30, faglig program fra 0900- 10:15

Sted: Fortunen 1, 5013 Bergen 

Praktisk gjennomføring:

  • Max 40 deltakere
  • Det blir ikke sending via Zoom
  • Du kan sende inn spørsmål i forkant til it@stiegler.no