Gjør mangfoldsarbeidet til ditt konkurransefortrinn!

Visste du at alle arbeidsgivere, uansett størrelse, har plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen?

Stiegler inviterer derfor til HR-frokost, hvor det blir gitt en praktisk innføring i ARP-regelverket, og gode tips til hvordan du kan gjøre mangfoldsarbeidet til deres konkurransefortrinn!

HR-frokosten får denne gangen besøk av Marie Louise Sunde, som er daglig leder og medgrunnlegger av Equality Check.

VI kommer til å ha særlig fokus på:

  • Hva er aktivitets- og redegjørelsesplikten?
  • Hvem gjelder aktivitets- og redegjørelsesplikten for?
  • Hvordan blir brudd på aktivitets- og redegjørelsesplikten håndhevet?
  • Hvordan kan aktivitets- og redegjørelsesplikten oppfylles med få ressurser?
  • Hvordan kan dere gjøre mangfolds- og inkluderingsarbeid til deres konkurransefortrinn?

Du kan sende inn spørsmål i forkant av arrangementet som vi enten vil besvare under innlegget eller individuelt i etterkant. Spørsmål kan sendes til jea@stiegler.no. 

Påmelding HR-frokost

Praktisk informasjon

Tid og sted

Dato: Torsdag 8. juni 2023
Tidspunkt: 08:00 - 09:30

Frokost fra 08:00, faglig program fra 08:30- 09:30

Sted: Fortunen 1, 5013 Bergen 

Praktisk gjennomføring:
  • Det blir ikke sending via Zoom
  • Du kan sende inn spørsmål i forkant til jea@stiegler.no