Tariffavtalen - utvidet adgang til innleie fra bemanningsbyrå og andre mulighetsrom

HR Frokost får besøk av Mads Kleven som er leder for Fellesforbundet, Region Vest. Sammen skal vi blant annet se nærmere på plikter og muligheter som følger med tariffavtalen, herunder mulighetsrom som:

    • Adgangen til å avtale innleie fra bemanningsbyrå  utover rammene i arbeidsmiljøloven
    • Oppfyllelse av kontraktmessige seriøsitetskrav
    • Adgangen til å avtale mer fleksible arbeidstidsordninger

Praktisk informasjon

Tid og sted

Dato: Tirsdag  21. juni.2022
Tidspunkt: 0900 - 1015

Frokost fra 08:30, faglig program fra 0900- 10:15

Sted: Fortunen 1, 5013 Bergen 

Praktisk gjennomføring:

  • Max 25 deltakere
  • Det blir ikke sending via Zoom
  • Du kan sende inn spørsmål i forkant til it@stiegler.no