Stiegler har satt sammen et webinar med tre svært aktuelle tema for kommunen:

  • Viktig dom fra Høyesterett med avklaring om rekkefølgekrav (Selvaag-saken fra Oslo)
  • Kommunens aktivitets- og undersøkelsesplikt i varslingssaker
  • Offentlige anskaffelser - strategisk overblikk

Praktisk informasjon

Tid og sted

Dato: 17.06.2021
Tidspunkt: 09:00 - 12:00
Sted: Digitalt

Praktisk gjennomføring
  • 3 tema
  • 45 min pr tema, inklusiv spørsmål
  • 15 min pause
  • Velg ett eller flere tema Stiegler Advokatfirma