Våre kompetanseområder

Aktuelt

Ansette? Viktige spørsmål og ulovlige spørsmål på intervju

Ansette? Viktige spørsmål og ulovlige spørsmål på intervju

May 26, 2021

Høyesteretts dom i HR-2021-605-A legger føringer for hvilke spørsmål som bør stilles til kandidater i en intervjurunde. I den aktuelle saken hadde...
Utbyggingsavtaler og rekkefølgekrav – svært viktig dom fra Høyesterett

Utbyggingsavtaler og rekkefølgekrav – svært viktig dom fra Høyesterett

May 5, 2021

Høyesterett avsa 4. mai dom i sak om rekkefølgekrav. Høyesterett kom til annet resultat enn lagmannsretten hadde kommet til, og opphevet...
Stiegler med debattinnlegg: Vi trenger et ombud som passer på påtalemakten

Stiegler med debattinnlegg: Vi trenger et ombud som passer på påtalemakten

May 5, 2021

Nylig kom det frem at politiets ransaking av personer mistenkt for bruk eller besittelse av mindre mengde narkotika, trolig har vært lovstridig....
Hvordan sikre lengstlevende ektefelle økonomisk

Hvordan sikre lengstlevende ektefelle økonomisk

May 3, 2021

Når en ektefelle dør, oppstår det mange vanskelige spørsmål. I sorgen etter å ha mistet sin livsledsager, må lengstlevende også ta stilling til...
Stiegler med debattinnlegg om korrupsjon og innkjøp

Stiegler med debattinnlegg om korrupsjon og innkjøp

Apr 26, 2021

Dagens Næringsliv hadde lørdag 24.04.2021 en større sak om korrupsjon og Kongsberg-Gruppen. Saken har en viktig side til innkjøp generelt og det...
Har du opplevd samværssabotasje?

Har du opplevd samværssabotasje?

Apr 26, 2021

Har du opplevd samværssabotasje? Samværssabotasje og foreldrefiendtliggjøring er et stort problem og kan få uopprettelige konsekvenser for forholdet...